महाराष्ट्रातील उथळ भागातील पावसावर चालणार्याo पर्यावरणप्रणालीसाठी प्रजातींची नावे ( Names of Varieties for Rainfed Shallow Ecosystem in Maharashtra )