महाराष्ट्रातील जलसिंचनाची सोय असणा-या पर्यावरणप्रणालीसाठी प्रजातींची नावे (Names of Varieties for Irrigated Ecosystem in Maharashtra)