Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: आविष्कार ( Variety: Avishkar)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - तुळजापूर
२. जारी केल्याचे वर्ष -
३. कूळ -
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ८२
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश – मराठवाड्यातील लावणी केलेल्या तांदुळाचे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies