Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: प्रभावती ( Variety: Prabhavati)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. नाव संशोधन केंद्राचे - परभणी
२. वर्ष जारी केल्याचे - १९८४
३. कूळ - आंबेमोहोर म्युटण्टमधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.०-३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५
७. वैशिष्ट्ये - लावणी केल्या जाणा-या तांदळासाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश - मराठवाडा

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies