Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पीकेव्ही खमंग ( Variety: PKV Khamang)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - २००७
३. कूळ - एसवायई ३५-५ X बीएमटी ३७०
४. दाण्याचा प्रकार - लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०
७. वैशिष्ट्ये – उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी, सुगंधी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies