Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पीकेव्ही मकरंद ( PKV Makrand)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. नाव संशोधन केंद्राचे - शिंदेवाही
२. वर्ष जारी केल्याचे - २००३
३. कूळ - इंद्रायणी x एसवायई ३-४३-५७
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील, बीएलबी
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies