Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसवायई २००१ ( Variety: SYE 2001)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००२
३. कूळ - एसवायई ७५ / आयआर ५२
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ - ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५ –१३७
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या करप्यास मध्यम सहनशील, गॉल मिजला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies