Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसवायई ७५ ( Variety: SYE 75)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८५
३. कूळ - टी (एन) १ x डब्ल्यूएल ११२
४. दाण्याचा प्रकार - मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४ -४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३६-१४०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील पाणथळ भागांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies