Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसवायई ५ ( Variety: SYE 5)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९६
३. कूळ - एसवायई ७५ x आयआर २८,
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५५.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४२-१५४
७. वैशिष्ट्ये -
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies