Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसवायई ४ ( Variety: SYE 4)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९६
३. कूळ - आयआर ८ x डब्ल्यूएल ११२,
४. दाण्याचा प्रकार - लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये - जीवाणूंच्या करप्यास आणि करप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies