Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसवायई १ ( Variety: SYE 1)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - शिंदेवाही
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८७
३. कूळ - सोना x एसवायई ४४-३
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ४.० ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५-१२०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - विदर्भातील खाचरांमध्ये तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies