Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसकेएल ८ ( Variety: SKL 8)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - साकोली
२. जारी केल्याचे वर्ष - २०००
३. कूळ - इश्वरकोरा / आरपीडब्ल्यू ६-१७
४. दाण्याचा प्रकार - लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.० ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४० - १४५
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या करप्यास मध्यम सहनशील, गॉल मिजला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - पूर्व विदर्भ

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies