Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: एसीके ५ ( Variety: ACK 5)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कोल्हापूर कृषी महाविद्यालय
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८२
३. कूळ - डी ६-२-२ x आयआर ८,
४. दाण्याचा प्रकार - लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४ ६
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११०-११५
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास जरासा सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - तांदूळ पिकविणा-या राज्यांसाठी योग्य

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies