Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: भोगावती ( Variety: Bhogawati)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - राधानगरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००४
३. कूळ - आरपीएसपी-३२८ (सुरुवात)
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०-१३८
७. वैशिष्ट्ये - सुगंधी, उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील,
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies