Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: फुले मावळ ( Variety: Phule Maval)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - वडगाव
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९८
३. कूळ - पवना x इंद्रायणी,
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.०- ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - पश्चिम महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies