Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: कुंडलिका ( Variety: Kundalika)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - वडगाव
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८८
३. कूळ - रत्नागिरी २४x आयईटी-३२२८
४. दाण्याचा प्रकार – लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - पश्चिम महाराष्ट्र

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies