Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पवना ( Variety: Pawana)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - वडगाव
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८८
३. कूळ - पुसा-३३ x आयआर-२८,
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ - ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५-१२०
७. वैशिष्ट्ये - सुगंधी, उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - पश्चिम महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies