Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: फोंडाघाट १ ( Variety: Phondaghat 1)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - फोंडाघाट
२. जारी केल्याचे वर्ष - २०००
३. कूळ - आरपी-४-१४ xआर-७११,
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५-१२०
७. वैशिष्ट्ये - करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies