Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: रत्नागिरी ४ ( Variety: Ratnagiri 4)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००९
३. कूळ - जी ११/आयआर ६४
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.९
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस, नेक ब्लास्टला आणि बीएलबीस मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण आणि प.महाराष्ट्र प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies