Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: रत्नागिरी ३ ( Variety: Ratnagiri 3)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९४
३. कूळ - सीआर-५७-एमआर-१५२३ / आयआर-३६ // आरटीएन-६८
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४०-१४५
७. वैशिष्ट्ये - गॉल मिजला सहनशील, उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - खात्रीलायक पावसाचा प्रदेश, महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे सखल प्रदेश, महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies