Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: रत्नागिरी ७३-१ ( Variety: Ratnagiri 73-1)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९७९
३. कूळ - आरटीएन-२३-१x कर्जत-८७-२
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ -४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ९८
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies