Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: रत्नागिरी ६८-१ ( Variety: Ratnagiri 68-1)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९७५
३. कूळ - आयआर ८ x सिगाडीस.
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १४०-१४५
७. वैशिष्ट्ये - जीवाणूंच्या करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies