Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: रत्नागिरी २४ ( Variety: Ratnagiri 24)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - रत्नागिरी
२. जारी केल्याचे वर्ष -१९७१
३. कूळ - झिनिया ६३ x टीएन १
४. दाण्याचा प्रकार – लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १०५
७. वैशिष्ट्ये - रब्बी-उन्हाळी हंगामासाठी
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies