Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पनवेल ३ ( Variety: Panvel 3)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. नाव संशोधन केंद्राचे - पनवेल
२. वर्ष जारी केल्याचे - २०००
३. कूळ - दामोदर x पंकज
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ ५.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - क्षारास, उष्णतेच्या लाटेस मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण प्रदेशातील किनारी खारजमीन

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies