Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पनवेल २ ( Variety: Panvel 2)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - पनवेल
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८७
३. कूळ - भुराराटा ४-१० x आयआर ८
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ३.३ ४.१
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११०-११५
७. वैशिष्ट्ये - क्षारास, उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण प्रदेशातील किनारी खारजमीन

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies