Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पनवेल १ ( Variety: Panvel 1)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - पनवेल
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९८४
३. कूळ - आयआर ८ x भुराराटा ४-१०
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.००
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - क्षारांस आणि करप्यास सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - कोकण प्रदेशातील किनारी खारजमीन

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies