Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: पालघर १ ( Variety: Palghar 1)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - पालघर
२. वर्ष जारी केल्याचे - १९८८
३. कूळ - आयआर २२ x पालघर १४१-१
४. दाण्याचा प्रकार – मध्यम बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.० ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२०-१२५
७. वैशिष्ट्ये - जीवाणूंच्या करप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies