Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

संकर: सह्याद्री-३( Hybrid : Sahyadri-3)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००५
३. कूळ - आयआर ५८०२५ ए x केजेटीआर-३
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ६.५ - ७.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील, दळणे आणि शिजविण्यासाठी चांगला दर्जा
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies