Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

संकरित: सह्याद्री-२ ( Hybrid: Sahyadri-2)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००४
३. कूळ - आयआर ५८०२५ ए x केजेटीआर-२
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ५.५ - ६.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५-१२०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास व फॉल्स स्मटला मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies