Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

संकरित: सह्याद्री ( Hybrid: Sahyadri)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९८
३. कूळ - आयआर ५८०२५ ए x बीआर ८२७-३५-३-१-१-१ आर,
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ६.० - ६.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश, खारपडीच्या जमिनींसह

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies