Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: कर्जत ७ ( Variety: Karjat 7)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००७
३. कूळ - पटेल ३ X केजेटी ९-३३३
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) (t/) - ४.० ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - ११५ १२०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश- महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies