Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: कर्जत-६ ( Variety: Karjat-6)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००५
३. कूळ - हीरा x कर्जत-१८४
४. दाण्याचा प्रकार – लहान बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ३.५ ४.०
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३०-१३५
७. वैशिष्ट्ये - अगदी बारीक, बुटका, पाने दुमडणे आणि नेक ब्लास्टला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies