Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: कर्जत-५ ( Variety: Karjat-5)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष - २००५
३. कूळ - बीआर-८२७-३५-३-१-१-१आरमधून निवड
४. दाण्याचा प्रकार – लांब जाड
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.५ - ५.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १२५-१३०
७. वैशिष्ट्ये - उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील, पोह्यांसाठी योग्य
८. सुचविलेला प्रदेश- महाराष्ट्रातील तांदूळ पिकविणारे प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies