Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: कर्जत –२ ( Variety: Karjat –2)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष - १९९४
३. कूळ - आरपीडब्ल्यू ६-१७ x आरपी ४-१४
४. दाण्याचा प्रकार – लांब बारीक
५. उत्पन्न (टन/हे) - ४.० - ४.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १३५-१४०
७. वैशिष्ट्ये – उष्णतेच्या लाटेस आणि जीवाणूंच्या पानकरप्यास मध्यम सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश - महाराष्ट्रातील खात्रीलायक पाउस पडणारा प्रदेश

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies