Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

प्रकार: कर्जत- १ ( Variety: Karjat- 1)

PrintPrintSend to friendSend to friend

१. संशोधन केंद्राचे नाव - कर्जत
२. जारी केल्याचे वर्ष -१९८७
३. कूळ - होलमाल्डिगा x आयआर ३६
४. दाण्याचा प्रकार – लहान जाड
५. उत्पन्न (टन/हे)- ३.० ३.५
६. परिपक्वतेसाठी लागणारे दिवस - १०५ -११०
७. वैशिष्ट्ये – जीवाणूंच्या करप्याला आणि बीपीएचला सहनशील
८. सुचविलेला प्रदेश – कोकणामधील जीवाणूंचा करपा पडणा-या प्रदेशात

Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies