Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

తక్కువ వర్షపాత మండలానికి సిఫార్సు చేసిన రకాల సంక్షిప్త వర్ణన

PrintPrintSend to friendSend to friend
రకం 
కాలం(రోజులలో
దిగుబడి 
(ఎకరానికి 
టన్నులలో)
చీడపీడలు
తట్టుకోగలశక్తి
 
ప్రత్యేకలక్షణాలు
బి.పి.టి.  5204
145-150
2.8
-
గింజ  సన్నం
బి.పి.టి.  3291
145
2.5
అగ్గితెగులు
గింజ  సన్నం
ఎం.టి.యు.  4870
150
2.5
సుడిదోమ ,  
ఆకు ఎండు
తెగులు (టి)
చేనులో పడిపోదు,
 గింజ  సన్నం
సోమశిల
105-110
2.5
అగ్గితెగులు
మిక్కిలి సన్న
బియ్యం
స్వాతి
125
3.0
అగ్గితెగులు
మిక్కిలి సన్న
బియ్యం
సత్య
120
2.5
అగ్గితెగులు
గింజ  సన్నం
శ్రావణి
120
3.0
అగ్గితెగులు
-
ఎం.టి.యు.  5182
150-155
2.5
సుడిదోమ
గింజ  సన్నం
ఎన్.డి.ఎల్.ఆర్. -8
135
3.0
సుడిదోమ  (టి)
గింజ  సన్నం
ఎన్.ఎల్.ఆర్. 34449
120
3.0
అగ్గితెగులు
చేనులో పడిపోదు,
 పొట్టి రకం,
ఎరువులకు బాగా స్పందిస్తుంది,
 గింజ  సన్నం
ఎం.టి.యు.  9993
110
1.2
-
వర్షాధార 
పరిస్థితులకి 
అనుకూలం
వరాలు
90-95
1.6
ఉల్లికోడు  1,3,5
గింజ  సన్నం
శ్రీ సత్య
110
2.0
ఉల్లికోడు
ముతక బియ్యం,  వర్షాధార పరిస్థితులకి 
అనుకూలం
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies