Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

राइस केस वर्म ( सुरळीतील अळी ) ( Rice case- worm ( Surlitil Ali )

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. किडीचे नाव - राइस केस वर्म
2. शास्त्रीय नाव - निंफुला डीपंक्टॅलिस
3. स्थानिक नाव - सुरळीतील अळी
4. किडीची वैशिष्ट्ये - पीक 1- 1.5 महिन्याचे झाल्यावर हल्ला करते
5. प्रादुर्भावाची तीव्रता - कमी ते मध्यम
6. पिकाच्या वाढीची स्थिती - फुटवे येण्याच्या सुरुवातीस

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies