Best Viewed in Mozilla Firefox, Google Chrome

ब्राउन प्लँटहॉपर (तुडतुडा) ( Brown planthopper (Tudtuda)

PrintPrintSend to friendSend to friend

1. किडीचे नाव - ब्राउन प्लँटहॉपर
2. शास्त्रीय नाव - निल्पार्वता ल्युजेन्स
3. स्थानिक नाव - तुडतुडा
4. किडीची वैशिष्ट्ये - कधीकधीच आढळते
5. प्रादुर्भावाची तीव्रता - गंभीर
6. पिकाच्या वाढीचे टप्पे - फुलोरा आणि पुनरुत्पादनाच्या टप्प्यावर जास्तीतजास्त.

File Courtesy: 
आरएआरएस कर्जत
Copy rights | Disclaimer | RKMP Policies